Beleggen of sparen?

Vroeger ging het verhaal perfect op dat je kon sparen via de spaarrekening.  U kreeg hiervoor een aanvaardbare vergoeding.  Eenmaal er voldoende kapitaal op de rekening stond en dat uw financiële reserve bereikt was, kon je met het overschot een aantal beleggingen kopen en dan was dit meestal een kasbon bij voorkeur.

Zoals vele beleggers merken is dit een verhaal waar we de laatste jaren meer en meer moeite vinden om op deze manier nog rendement te halen die minstens hoger is dan de huidige inflatie.

Spaarders die een hoger rendement nastreven dan een spaarboekje maar aandelen te risicovol vinden, zoeken misschien beter hun gading bij beleggingsfondsen.  Een goede basis in deze categorie zijn de gemengde fondsen.

Daarnaast kunnen natuurlijk nog accenten gelegd worden in opportuniteiten welke in de loop der tijd verschillend kunnen zijn.  Een goede opvolging is in deze zeer belangrijk, maar die taak nemen wij graag op ons.

Een veel voorkomende vraag is : wanneer is HET moment aangebroken om in bepaalde beleggingsactiva te gaan beleggen? Staan de aandelen goedkoop ? Is de USD goedkoop ? Wat zullen de grondstoffen doen ?

Een simpele regel in dit geval is eigenlijk niet één aankoopmoment gaan kiezen, maar gewoon consequent periodiek ( bv. maandelijks, trimestrieel, …) te gaan beleggen.  Koop liever maandelijks 250 euro van een bepaald aandelenfonds dan op een willekeurig moment vlug eens 10.000 euro te gaan beleggen in een bepaald fonds. 

Dit wil niet zeggen dat deze laatste werkwijze slecht is want een gemengd basisfonds kan eigenlijk op ieder moment gekocht worden aangezien de fondsbeheerders toch hun werk doen in de keuze van de beste activaklasse op het beste moment.

Kortom, spreiding op alle vlakken is en blijft cruciaal in het beheren van een vermogen “als een goede huisvader.”

Een beleggingsportefeuille samenstellen is dan daarom niet altijd een verhaal van ‘one shot’ beleggen maar eerder een continue opvolgen van je vermogen en goede opvolging.

We kunnen daarom besluiten dat beleggen het nieuwe sparen is geworden.  Beleggen is voor iedereen anders, dat benadrukken we in ieder gesprek. In de praktijk komt het er op neer dat men zijn eigen situatie naar financiële behoefte en risicodraagkracht moet screenen.  Alles hangt dus af van uw persoonlijk risicoprofiel.

Want wie niet aan het nieuwe sparen doet … dreigt door de negatieve rente te verarmen … en dat wil toch niemand ?

 

Davy De Clerck

Uw Crelan vermogensadviseur.